38000 viltolyckor

Att köra på ett hårt viltsvin kan få förödande konsekvenser. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Hittills i år har runt 38.000 viltolyckor registrerats. Och förra året var dessa olyckor fler än någonsin.
Men det finns handfasta tips för att i möjligaste mån undvika olyckorna. Ett är att sakta farten.

Sverige är ett viltrikt land och därmed är viltolyckorna många. Förra året var de rekordmånga. Och i skrivandes stund närmar de sig 40.000 – bara i år.

De värsta olyckmånaderna väntar nu när mörkret blir allt påtagligare och höstens svärta döljer vägbanan.

Oktober-december är statistiskt de månader då flest viltolyckor sker. Förutom mörkret är brunsttiden av betydelse.

Men som bilförare kan man i alla fall minimera olycksriskerna. Här är några handfasta tips.

1. Blända inte av bilens ljus för tidigt. Ha koll på att dina ljus är i full funktion.

2. Håll koll på varningsskyltar och viltstängsel.

3. Anpassa hastigheten. Sakta ner allt oftare. Var uppmärksam.

4. Låt bli att tuta om du ser en älg. En skrämd älg kan då bete sig oberäkneligt.

Här är ett exempel på hur din syn påverkas i mörkret. Om du kör i 100 km i timmen så avverkar du 28 meter per sekund. Alltså: varje 100 meter du utökar din sikt så har du tre sekunder extra på dig att reagera på det du ser.

Att vara skärpt i trafiken är A och O.