Sebastian Björnlund, Tea Lysén, Gustav Wennerlund och Agaton Kjellgard från Lekebergsskolan i kommunens sammanträdesrum "provar på" politik. Flera politiker var med och på väggarna hänger tidigare kommunstyrelseordföranden. Foto: Peter Eriksson
Dricka kaffe i pausen är något som Agaton Kjellgard och Sebastian Björnlund får prova på. Foto: Peter Eriksson
Joel Olsson (KD) och Caroline Carlvier (M) visade ungdomarna runt i kommunhuset. Foto: Peter Eriksson
Barn- och utbildningsnämndens sammanträde under eftermiddagen. Foto: Lekebergs kommun
Sebastian Björnlund och Tea Lysén tyckte att heldagen med politikerna var intressant. Foto: Peter Eriksson
Caroline Carlvier, Joel Olsson, Gustav Wennerlund och Agaton Kjellgard. Foto: Peter Eriksson
Berth Falk (S), oppositionsråd i Lekeberg. Foto: Peter Eriksson
Caroline Carlvier (M), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Lekeberg. Foto: Peter Eriksson
Joel Olsson (KD), vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Lekeberg. Foto: Peter Eriksson
Caroline Elfors (M), kommunstyrelsens ordförande i Lekeberg. Foto: Peter Eriksson
Rundvandringen i kommunhuset startade vid kontaktcenter. Joel Olsson (KD) guidar eleverna. Foto: Peter Eriksson
Gustav Wennerlund, Agaton Kjellgard, Sebastian Björnlund och Tea Lysén besöker nämndsekreterarna i kommunhuset under "Politiker för en dag". Foto: Peter Eriksson
Sebastian Björnlund, Tea Lysén, Gustav Wennerlund och Agaton Kjellgard på besök i Lekebergs kommunhus och får vara "Politiker för en dag". Foto: Peter Eriksson

Elever provade på att vara politiker för en dag

Skoleleverna får en inblick i hur kommunpolitiken i Lekeberg fungerar i praktiken. Förhoppningen är att det ska så ett frö inför framtiden så att de politiska partierna får in yngre medlemmar.

Nyligen bjöd barn- och utbildningsnämnden in fyra representanter i årskurs 9 från Lekebergsskolans elevråd att vara med i politiken under en heldag. Först fick ungdomarna träffa kommunalråden Caroline Elfors (M), Caroline Carlvier (M) och oppositionsrådet Berth Falk (S).

En lärorik dag

Politikerna förklarade bland annat hur kommunfullmäktige, kommunstyrelse och barn- och utbildningsnämnden styrs. Sedan blev det rundvandring i kommunhuset, ett gruppmöte med de styrande partierna M, KD, FL och V och avslutningsvis ett sammanträde med barn- och utbildningsnämnden.

Eleverna kunde även jämföra detta med deras egna klassråd och elevråd.

– Jag tycker det har varit roligt och det är lite intressant det här hur de jobbar och hur det är att vara politiker. Kanske blir jag lite mer intresserad av politik, säger Gustav Wennerlund, 9A.

Agaton Kjellgard i 9D höll med.

– Det ser intressant ut med intressanta diskussioner.

Ger mer förståelse

Sebastian Björnlund i 9B tycker att han fått lära sig mer än i skolan.

– Hur de sitter och diskuterar runt sammanträdesbordet. Och jag blev lite mer intresserad av politik.

Elevrådsordförande Tea Lysén, 9D sammanfattar:

– Det har varit väldigt kul och intressant och jag har mer förståelse nu för hur det går till.

Inför skolfrukost

Politikerna är förstås också intresserade av att veta hur eleverna har det på skolan. Därför finns en stående punkt på nämndens dagordning där elevrådsfrågor/information kan komma upp.

– Vi var också och hälsade på elevrådet i höstas och då fick vi frågor om ekonomi, berättar Caroline Carlvier.

Hon berättar vidare att det är tänkt att skolfrukost ska införas på prov för högstadiet under våren. 50 000 kronor är avsatta för det i budget.

– Oppositionen är också positiva till detta, säger Berth Falk.

– Och vi i elevrådet har pratat om det. En bra start på dagen som ger koncentration och arbetsro. Det verkar som om många vill ha frukost, förklarar Sebastian Björnlund.

Mat engagerar

Frågor som engagerar eleverna på skolan handlar framför allt om maten. Den är i stort sett ok och det finns matråd som kan vara med och påverka.

– Vi i elevrådet ska tillsammans med måltidsenheten göra en rundtur i köket, säger Agaton Kjellgard.

Andra bekymmer är den gropiga grusparkeringen vid skolan, ventilationen och de hårda trästolarna i klassrummen. Men kanske är skadegörelse ett större problem och vilka är det som tar bort tvålen från toaletterna och hyllor i spegelskåpen?

– Men om vi minskar skadegörelsen med hälften köps det in ett nytt biljardbord har rektorn sagt, berättar Tea Lysén.