Taltidning

Lyssna på din tidning när du själv vill – välj Taltidningen

Med Taltidningen får du hela tidningens innehåll uppläst. Du kan bläddra mellan de olika avsnitten i tidningen, hoppa artikel för artikel eller välja vilken sida du önskar utifrån innehållsförteckningen.

Taltidningen innehåller nästan allt som finns i papperstidningen. En syntetisk röst läser upp tidningen för dig.

Alla som har en läsnedsättning har rätt att få prenumerera på Taltidningen. Läsnedsättning kan bero på flera saker, där dyslexi och synnedsättning är de vanligaste orsakerna.

Du kan också få prenumerera vid rörelsehinder, neurologisk skada eller vid en konvalescens efter sjukdom där prenumeranten har svårt att tillgodogöra sig tryckt text.

Önskar du prenumerera på Länspostens Taltidning skall du kryssa i Taltidning på angivet formulär. Du kommer då att bli kontaktad för att få hjälp att installera tillhörande utrustning. Här prövas också din rätt att få Taltidningen.

Kostnaden för Taltidningen är den samma som papperstidningen. Önskar du att även fortsättningsvis få papperstidningen i brevlådan ingår det i prenumerationen, liksom E-tidningen.

Vill du veta mer om Taltidningen hör av dig till vår prenumerationsavdelning som du når på 021-470 26 26, eller mail prenumeration@sveagruppenmedia.se