FOTO: KRISTINA HAGLUND
2023 års Eldsjälar Sven Persson, Cajsa Carlsson och Gerd Höök
FOTO: SVEN ENOCSSON
konstdeposition
FOTO: KRISTINA HAGLUND
Henrik Askroth

Distriktsstämma Örebro läns bygdegårdsdistrikt

Örebro läns bygdegårdsdistriktsstämma genomfördes på Nysunds bygdegård i Åtorp. Under stämman delades det ut diplom till tre eldsjälar som verkar på våra bygdegårdar.

Innan själva stämmoförhandlingarna började informerades det om distriktets olika projekt: Besiktning och skadeförebyggande arbete av fastigheten, beredskap i kris och krig och om arrangörsstöd. Det bjöds på lunch och efter lunchen underhölls vi av Henrik Askroth, en konstdeposition lottades och tavlan hänger nu i Nysunds bygdegård.

38 procent av distriktets föreningar var närvarande och Birgitta Höljer, Degerfors svingande klubban på ett förträffligt sett. Till ordförande omvaldes Kristina Haglund, Hammarby bygdegård Nora, övriga ledamöter som valdes till styrelsen är: Peter Sölveling, Annett Valtersson båda från Fiskingegården Asker, Nils Elström Gällersta forngårdsförening Örebro, Leif Göransson Kräcklingebygdens vänner Lekeberg, Björn Pettersson Rockhammar, Anna Fryxell Fellingsbro och Mikael Stark Löa Lindesberg.

I Örebro distriktet finns många eldsjälar bland våra bygdegårdar, allt från de som sitter i styrelsen till de som bakar, har koll på huset, rycker ut när något måste fixas, skapar arrangemang eller bara finns där.
Under stämman delades det ut tre stycken Eldsjälsdiplom som gick till Gerd Höök Järle bygalag, Sven Persson Ullersäters Bygdegårdesförening och Cajsa Carlsson Ullersäters Bygdegårdesförening.