Örebro läns bygdegårds distriktsstämma

Förening Den 10 april hade Örebro läns bygdegårdsdistrikt sin årsstämma i länets östraste bygdegård Nyckelby.

Årsmöte med Hjelmarebygdens veterantraktorförening

Förening Föreningen har haft årsmöte vid Lindbergs nostalgimuseum i Österåker. I år kunde vi ha det stadgeenligt i mars månad. Tyst