Generationsskiftet – planera det i god tid

Ett lyckat generationsskifte av en skogs- eller lantbruksfastighet tar mellan tre och fem år. Många är ute alldeles för sent. – Börja i god tid.…