Politisk enighet om att inte röra landsbygdens skolor

Sörbyängsskolan slås ihop med Sörbyskolan och Kryddgårdsskolan med Änglandaskolan. Det är Örebro kommuns förslag när elevunderlaget minskar i grundskolan under kommande år.