Ordförande Andreas Karlsson bättrar på färgen på rangerbangården. I bakgrunden hjälper Mattias Erson till. Foto: Ann-Louise Larsson
Anders Nilsson och Wilhelm Frick håller på med grunden till den nya etappen. Foto: Ann-Louise Larsson
Tomas Dahlén och Gunnar Sandberg mekar med ett tåg. Foto: Ann-Louise Larsson
Så här ser det ut alldeles i början. Foto: Ann-Louise Larsson

Modellbyggarna i Hallsberg håller dörrarna öppna

En kväll i månaden står dörren öppen hos Hallsbergs modelljärnvägsförening. Då är alla som vill välkomna att se hur bygget av den jättelika modellen över Hallsbergs stationsområde och rangerbangård går till. Förhoppningen är att locka fler medlemmar.

I tolv år har järnvägsområdet i Hallsberg vuxit fram bit för bit på ovanvåningen i Bergööska huset. Här håller Hallsbergs modelljärnvägsförening till och två kvällar i veckan träffas de och bygger tillsammans. I somras påbörjade de ett helt nytt område, men den här gången väljer man att bygga från fantasin. Dessutom finns det alltid underhåll och förbättringar att göra på befintlig anläggning.

– Totalt har vi 1,2 kilometer räls och 6,5 kilometer elkablar, berättar föreningens ordförande Andreas Karlsson.

Modelljärnvägen byggs skalenligt i skala 1:87. Uppfinningsrikedomen är stor och inget lämnas åt slumpen. Varje liten detalj återfinns i modellen. Många av husen är byggda i papp och till detaljer har allt från knappnålar till läskflaskor och medicinförpackningar använts.

– Alla kan lära sig, men det är bra om man har mycket tålamod, säger Gertrud Sandberg som bland annat har byggt kommunhuset, vilket tog henne ett år.

Föreningen tar emot bokningar under hela året och håller öppet under sommaren för visningar av modelljärnvägen. En kväll i månaden står dörrarna öppna för alla som vill prova på.

– Vi är ett tjugotal medlemmar och vill gärna bli fler. Det är mycket jobb, både med bygge och att ta emot besökare och guida, säger Andreas Karlsson.