"Om vi inte kraftsamlar kring detta i kommunen riskerar vi utbrott av svinpest som skulle kunna bli förödande för svensk grisnäring men även för många andra delar av samhället", säger Håkan Wahlstedt. Foto: Peter Eriksson
SVA:s karta över svinpestutbrottet i Fagersta september 2023. Blå markering är smittat zon kärnområde. Röd zon är ytterområde. Röda stjärnor markerar 62 döda, hittade svin med påvisad smitta. Foto: Karta: SVA
Hidinge gård i Lekebergs kommun föder upp 15 000 slaktsvin per år. Foto: Privat
Håkan Wahlstedt, Hidinge gård, slaktsvinsproducent. Foto: Peter Eriksson

Rädd för att få svinpest bland sina grisar

Oron för ett utbrott av afrikansk svinpest är stor bland landets grisproducenter. Grisuppfödare i Örebro län vill därför ha en dialog kring vad kommunerna kan göra i förebyggande syfte. Håkan Wahlstedt i LRF:s kommungrupp i Lekeberg hoppas få ett svar på en skrivelse riktad till kommunstyrelsen.

– Det vore fint med återkoppling och en dialog. Skulle det bli ett utbrott i Lekeberg, som har fyra stora gårdar med grisproduktion, eller på annan plats i länet så kan stora delar av länet bli en smittad zon. Det skulle påverka befolkningen väldigt länge, förklarar Håkan Wahlstedt.

Han och hustrun Gunnel driver Hidinge gård AB med fyra heltidsanställda. Gården föder årligen upp 15 000 slaktsvin.

– Vi köper smågrisar från en producent i länet. De väger då 30 kilo och sedan föder vi upp dem till slakt under cirka 100 dagar. Då väger de cirka 125 kilo, berättar Håkan.

Inga besökare

Skulle svinpestsmitta ta sig in i grisbesättningen står miljontals kronor på spel för Hidinge gård. Håkan Wahlstedt menar att det skulle vara förödande om svinpesten får fäste på fler ställen i Sverige. Ett utbrott i Örebro län skulle innebära att stora mängder tamgrisar sannolikt skulle behöva avlivas och grisproducenter tvingas lägga ner. Som läget är nu släpper han därför inte in några besökare i svinstallarna.

– Och det är väldigt tråkigt för man vill ju visa upp sin produktion och att grisarna har det bra.

Halm kan sprida smitta

Hidinge gård använder bland annat recirkulerat foder till grisarna. Det kan vara bröd och mjölk med utgånget datum eller använd öljäst från bryggerier. Men också vanligt spannmål, ärtor och bönor som till stora delar produceras på gården. Det som Håkan menar skulle kunna föra med sig smitta in i besättningen är den halm som dagligen läggs ut som strö i svinstallen.

–  Halm efter tröskning kan vara intressant för vildsvin att böka i och de kan gömma sig där och lämna spillning eller till och med dö. Då kan smittan spridas vidare till våra grisar. Och finns smittan i ett område så handlar det om tre månaders karens för halm, förklarar Håkan.

LRF:s skrivelse talar om en överhängande risk för afrikansk svinpest och att kommunen ska se över och kontrollera rutinerna för sophantering och renhållning. Oinhägnade deponier, överfulla soptunnor och spontana avfallshögar som uppstår när allmänheten dumpar sopor i naturen är potentiella smitthärdar som måste åtgärdas omgående.

Förödande för samhället

I Örebro län är tre fjärdedelar av landarealen skogsmark. Ett utbrott av Afrikansk svinpest skulle innebära att allemansrätten skulle upphävas och landsbygden spärras av.

– Allmänheten bör upplysas kontinuerligt om de stora riskerna med att slänga matrester i naturen. Om vi inte kraftsamlar kring detta i kommunen riskerar vi utbrott av svinpest som skulle kunna bli förödande för svensk grisnäring men även för många andra delar av samhället, säger Håkan Wahlstedt. 

Ordentlig inhägnad

LRF vill med sin skrivelse därför uppmana kommunerna i Örebro län att göra en översyn av sin avfallshantering och renhållning. Att se till att deponier är ordentligt inhängande, att stängslen är hela och att sopor inte ligger fritt i naturen. Man vill även att kommuninvånarna blir upplysta om farorna då viruset kan spridas via animaliska livsmedel. Det kan överleva långa perioder i fryst kött, icke värmebehandlade produkter och torkade eller saltade produkter som korv. Allmänheten bör därför uppmanas att inte ta hem köttprodukter från länder där svinpest förekommer och att aldrig slänga matrester ute i naturen.

Ytterligare en sak som Håkan Wahlstedt vill se är ökad jakt på vildsvin.

– Det gäller att få bort vildsvinen i så stor utsträckning som möjligt.

Relaterade artiklar:

Omlastningsstationerna är största riskmomenten (2024-02-22)