Kajsa Sjöblom-Zivkovic, Jenny Håkansson och Caroline Ingeloff är kuratorer på Sputnik och ger stöd till barn och unga som är anhöriga till missbrukare. Foto: Ann-Louise Larsson
Budskap som "Du är inte ensam" och "Du är värdefull" möter Sputniks besökare. Foto: Ann-Louise Larsson

I 30 år har de stöttat anhöriga till missbrukare

I 30 år har Örebro kommun stöttat barn och ungdomar som har en nära anhörig som missbrukar. Varje år deltar runt 200 individer i stödprogrammet som leds av fyra kuratorer från kommunens förebyggande enhet inom socialtjänsten.

Trots att Sputnik tillhör socialtjänsten är den öppen för alla att delta i, utan beslut om bistånd. De flesta tar själva kontakt genom att använda formuläret på kommunens hemsida, yngre barn får främst hjälp av en anhörig att ta sig till Sputnik.

– När någon har tagit steget att höra av sig agerar vi alltid snabbt. Inom två veckor brukar de flesta ha fått en tid för ett första möte, förklarar Kajsa Sjöblom-Zivkovic, kurator på Sputnik.

Möta andra i liknande situationer

Sputnik erbjuder både individuellt samtalsstöd och stödgrupper. Stödgrupperna fyller en viktig funktion i att barnen och ungdomarna får träffa andra i liknande situationer.

– Även om vi berättar för barnen att det är många som är i samma situationen är det ofta först när de kommer i en grupp och får träffa andra barn med liknande historier som det går upp för dem, säger Caroline Ingeloff.

Sputnik vänder sig till barn och unga mellan 0-20 år, men de flesta är i skolåldern. En del återkommer från att ha gått i en barngrupp som liten till att vilja ha en annan typ av stöd som tonåring. Hur länge man kan delta i Sputnik varierar men de flesta går minst två terminer.

– Vi riktar oss i första hand till boende i Örebro kommun, men har även deltagare från andra kommuner. Då krävs det att man får ett godkännande från socialtjänsten i sin hemkommun, men man kan alltid höra av sig till för ett första möte och så kan vi lotsa vidare om hur man går till väga om man bor i en annan kommun, säger Jenny Håkansson.

Uppmärksamhetsveckan

Sputnik, som är ett ryskt ord för följeslagare, utvecklas ständigt med nya idéer, övningar och sätt att nå ut till kommuninvånarna. På tisdagen firades jubileum med öppet hus för yrkesverksamma i kommunen, dit Sputnikledare från de 30 åren bjudits in som hedersgäster. Firandet är en del av den årliga Uppmärksamhetsveckan.

– Vi kommer också att fira med barnen lite extra och bjuda på något gott fika, säger Kajsa Sjöblom-Zivkovic.

Stort behov

Sputnik är en permanent verksamhet sedan 2008 men har gett stöd till anhöriga sedan 1994 och i länet den enda stödverksamheten av det här slaget med fyra anställda på heltid.

– Behovet är stort. Vi träffar ungefär 200 barn och ungdomar och föräldrar varje år, men mörkertalet är stort och många barn och unga får aldrig det stöd som de har rätt till.