Adam Arnesson är ekobonde och föder upp drygt 200 lamm varje år. Nu har han gett sig in i politiken och vill bland annat kämpa för biologisk mångfald och naturrestaurering. Foto: Peter Eriksson
Ett alldeles nyfött lamm. Foto: Peter Eriksson
Rasen heter finullsfår. Foto: Peter Eriksson
Adam Arnesson Foto: Peter Eriksson
Bjurholmshöns Foto: Peter Eriksson
Adam med galten Arne. Foto: Peter Eriksson
Vid gårdsbutiken. Foto: Peter Eriksson
Adam Arnesson med Linderödsgrisarna Doris och Arne. Foto: Peter Eriksson
Matning av Bjurholmshönsen på Jannelunds gård. Foto: Peter Eriksson

Ekobonden Adam vill påverka EU

Han är en av Miljöpartiets 40 kandidater på valsedeln till EU-parlamentet och kallar sig planetskötare. Ekobonden Adam Arnesson föder upp lamm, nötdjur och grisar på Jannelunds gård mellan Fjugesta och Mullhyttan. Hönsen går fritt utomhus, grönsaker odlas till pop-up restaurangen och här finns även en gårdsbutik.

Adam Arnesson blev medlem i Miljöpartiet för några år sedan men har ännu inga politiska uppdrag. Att han inte gick med i Centerpartiet har en förklaring.

– Centern svajar när de pratar om småskalighet men gynnar storskalighet. EU:s jordbrukspolitik och stöden därifrån handlar mycket om hur stor yta man odlar så det gynnar de stora bönderna. Jordbrukspolitiken behöver kopplas mer till miljö och minskad klimatpåverkan och vara mer positiv till biologisk mångfald. Miljöpartiet har bra ambitioner när det gäller lantbruk.

Miljöpartiet har idag tre mandat i EU parlamentet. Adam tror det kan bli ytterligare ett. Att han själv kommer dit tänker han inte i första hand.

– Men jag vill dra så många röster som möjligt även om det inte är troligt för mig att komma till Bryssel. Jag kan hjälpa till i partiet med det jag kan runt lantbruksfrågor, biologisk mångfald och hållbarhet.

Tog över gården

1989 tog Adams föräldrar, Thomas och Berit, över lantbruket på Jannelunds gård efter Thomas föräldrar. 1995 blev gården ekologisk med nöt- och dikor samt odling av vall och spannmål.

– Det blev stora förändringar i jordbrukspolitiken under 90-talet i samband med EU-inträdet och gjorde framtiden oviss. Lantbruket blev inte lönsamt utan lades i princip ned år 2000, menar Adam.

Markerna började växa igen men Adam, som tänkt utbilda sig till jägmästare, ville återstarta gårdens ekologiska lantbruk 2007.

– Tänkte att ”här kan jag nog göra något”. Så vi började med får, kor, grisar och höns och startade förädling med styckeri och butik. Sedan kom också pop-up restaurangen.

Gården är idag cirka 100 hektar med hälften vall och hälften spannmål. Den är självförsörjande på allt foder. Spannmålen som odlas är äldre sorter som vårråg, nakenhavre, dinkel och emmervete. De är inte lika känsliga för torka som vanliga spannmålssorter.

Klimatet är viktigast

Adam vill få kretsloppet att fungera och ha avkastning utan att utarma jorden. Motståndskraft mot extremväder och föränderligt klimat behövs.

– Klimatet är överst. Politiker måste sätta upp höga målsättningar för att minska klimatutsläpp i alla former. Att vara nettopositiva till 2040 och släppa ut mindre koldioxid än vi lagrar in i skog och mark. Tyvärr finns det starka högerkrafter som drar emot.

Han menar också att det är viktigt att skydda den gammelskog som är kvar i landet. Adam tycker inte att Sverige sköter sig särskilt bra utan ser mest till skogsindustrins intressen.

– Naturrestaureringslagen är viktig och hänger ihop med biologisk mångfald. Ett EU-beslut är väldigt viktigt. Att ta hand om jorden och planeten bygger på biologisk mångfald och det måste betalas och värderas av samhället.

Intensiv lamning

Den praktiska vardagen kräver sitt. Nyligen har cirka 90 finullsfårtackor lammat. Det blir intensivt för Adam och hans pappa Thomas under flera veckor men det ger både glädje och energi att vara med om alla födslar.

– Vi får cirka 220 lamm per år och de betar gräs från maj till november innan slakt efter sex till tolv månader. Det gäller också att se till att de har det bra under vintern i sina tre luftiga ligghallar, förklarar Adam.

Jannelunds gård har även en handfull fjällkor/dexter varav några är renrasiga. Suggan Doris har några gyltor tillsammans med Galten Arne som bökar kring i jorden. Båda är Linderödsgrisar. Över hela gården går drygt 20 Bjurholmshöns och pickar i marken övervakade av tre ståtliga tuppar.

Gårdsbutiken startade 2017 och säljer mest kött och charkuterier från djuren på gården men också mjöl från kulturspannmål från Kullens kvarn i Glanshammar.

– Sedan levererar vi varor till ett par butiker i Stockholm, flera restauranger, bland annat CV köket i Örebro och så förstås till pop-up restaurangen ”Mull” som Anders Jonsson och jag driver här.