Katja Ollila, Vänsterpartiet Foto: Privat

”Ska gå att leva och arbeta i alla delar av Sverige”

Namn: Katja Ollila Ålder 47 Parti: Vänsterpartiet Yrke: Studerar programmering Kommun: Hällefors Plats nr på valsedeln: 17

Vilken eller vilka frågor tänker du driva om du blir invald i EU- parlamentet och varför?

– Geografisk rättvisa är viktigt. Det ska gå att leva och arbeta i alla delar av Sverige och besluten som fattas långt härifrån måste fungera i hela landet.

– Klimatomställningen är ett exempel. Landsbygdsområden, som ofta har mindre ekonomiska resurser än städer, kan hamna i en ekonomiskt missgynnad position. Dessutom saknas ofta den infrastruktur och de resurser som behövs för att genomföra en effektiv klimatomställning, såsom tillgång till kollektivtrafik och förnybar energiinfrastruktur.

– Jag skulle lägga ett stort arbete på en rättvis omställning. Det kräver samarbete mellan EU, regeringen, lokala myndigheter, näringslivet och civilsamhället, för att ingen ska lämnas efter i omställningsprocessen.

Relaterade artiklar:

Fred är grunden för demokrati och frihet (2024-05-21)
Ekobonden Adam vill påverka EU (2024-05-05)