Mats Öhlén, universitetslektor i Statskunskap, Örebro. Foto: Maria Elisson
Europaparlamentet under en omröstning i plenum. Foto: EU parlamentet

Fred är grunden för demokrati och frihet

Mats Öhlén som är universitetslektor i statskunskap och EU forskare på Örebro universitet och förklarar bland annat vilken betydelse EU har för demokratins utveckling och framtid i Europa.

– Fred är grunden för demokrati och EU har en otroligt viktig roll för både för gamla och nya medlemmar som en stabil institution med reell påverkan. Dels som ”ögonöppnare” där länder tvingas att vidga blicken och jämföra sig med andra länder men också genom idéer till grannområden om hur man bygger en mogen demokrati, framför allt genom EU:s utvidgning.

Vad tänker du om EU:s framtid?

– På kort sikt ser jag en högerpopulistisk våg som till exempel SD i Sverige. Men högerpopulister är inte så bra på att organisera sig internationellt och förena sig på ett bra sätt i partigrupper i parlamentet. EU har idag 27 medlemmar. I framtiden kanske det blir 35. Vid varje utvidgning har det sagts att det ska bli kaos men det uteblir. EU:s institutioner och politiker har så mycket erfarenhet och kunskap av att krishantera och lösa spänningar mellan länder.

Vilka frågor är viktiga för väljarna?

– Bland EU:s övriga stater är det den säkerhetspolitiska situationen men i Sverige är det klimatfrågan. Jag kan bara spekulera i att det handlar om att nuvarande regering flytt undan sitt ansvar i klimatfrågorna och skjuter över ansvaret till EU.

Är det viktigt att rösta i EU valet?

– Självklart, för det har betydelse även om man tänker att ”min lilla röst inte kan påverka”. Mer än 50 procent av frågorna i en svensk kommun påverkas av EU-politik och man måste inse det.

– EU stod inte så högt i kurs under många år men under coronakrisen stärktes legitimiteten. Och nu med Rysslands invasion av Ukraina och EU:s samarbete med Nato. Så ensam är inte stark.

Tänker du själv rösta?

– Ja, och det finns en kombination av olika frågor som är viktiga för mig men valet handlar mest om vilka partier jag inte vill rösta på.