Angelica Karlsson, Kristdemokraterna Foto: Privat

”EU ska vara en trygg och frihetlig union

Namn: Angelica Karlsson Ålder: 30 år Parti: Kristdemokraterna Yrke: Jurist Kommun: Örebro Plats på valsedeln: 24

Vilken eller vilka frågor tänker du driva om du blir invald i EU parlamentet och varför?

– Minska överstatligheten. EU ska vara en frihetlig union och fokus ska vara kärnuppgifterna: Frihandel och säkra freden. EU ska absolut inte bli en superstat som detaljstyr våra liv, den utvecklingen måste stoppas. Många frågor sköts bäst av länderna själva såsom välfärden, arbetsmarknaden, jakten och skogen. Där måste vi värna svenska intressen.

– Jag vill också påverka lagstiftning för ökad trygghet och säkerhet. En migrationspakt 2.0 och att stärka EU:s yttre gränser är två viktiga delar. Bristerna där göder idag mycket av den organiserade brottsligheten. Uppvärdera yttrandefriheten. Vi behöver också stärka landsbygdens förutsättningar och skapa en mer effektiv klimatpolitik. Det handlar inte bara om att ropa högst, utan klimatmålen måste också vara realistiska.

Relaterade artiklar:

Fred är grunden för demokrati och frihet (2024-05-21)