Helena Vilhelmsson, Centerpartiet Foto: Privat

”Detaljstyrning från EU är inte ett smart sätt”

Namn: Helena Vilhelmsson Ålder 59 år Parti: Centerpartiet Yrke: Riksdagsledamot (tjänstledig skogskonsulent) Kommun: Nora Plats nr på valsedeln 15

Vilken eller vilka frågor tänker du driva om du blir invald i EU parlamentet och varför?

– En av EU:s viktigaste frågor att lösa är klimatomställningen. Här har jord- och skogsbruk en stor roll att spela. Sverige som skogsland kan bidra till en hållbar omställning, men då måste vi bruka skogen på ett smart sätt. Detaljstyrning från EU är inte ett smart sätt. Vi kan både bruka våra skogar samtidigt som de fortsatt är en kolsänka.

– Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet, inom alla områden. Det är oacceptabelt att män – gubbar – försöker ta sig rätten att bestämma över kvinnors kroppar. Oavsett om det gäller att begränsa rätten till abort eller utnyttja kvinnor i prostitution. Alla former av människohandel måste bekämpas, det måste göras gemensamt, över gränser.

Relaterade artiklar:

Fred är grunden för demokrati och frihet (2024-05-21)
Ekobonden Adam vill påverka EU (2024-05-05)