Peter Pedersen, Vänsterpartiet Foto: Peter Eriksson

”Är motståndare till EU:s överstatlighet”

Namn: Peter Pedersen Ålder 69 år Parti: Vänsterpartiet Yrke: f d lärare, riksdagsledamot och kommunalråd Kommun: Degerfors Plats nr på valsedeln: 23

Vilken eller vilka frågor tänker du driva om du blir invald i EU parlamentet och varför?

– Jag är kritisk till EU:s organisation, fördrag och ekonomisk-politiska inriktning. Jag är

motståndare till EU:s överstatlighet, det vill säga att tvingande beslut tas på olika områden som de olika medlemsstaterna tvingas rätta sig efter. Uppgörelser mellan självständiga länder är

en bättre och mer demokratisk väg att fatta konstruktiva och hållbara beslut för framtiden.

EU:s ”fyra friheter” med fri rörlighet för kapital, varor, tjänster och personer tvingar de

enskilda medlemsländerna att bedriva en viss ekonomisk politik.

– Som EU-parlamentariker skulle jag efter bästa förmåga verka för mellanstatliga lösningar och motarbeta ytterligare försök att utöka överstatlighet till fler politikområden.

Relaterade artiklar:

Fred är grunden för demokrati och frihet (2024-05-21)