En ekonomisk konflikt stoppar ångtågen i sommar

Nora Bergslags veteranjärnväg NBVJ, kommer inte köra någon veterantågtrafik i Nora i sommar. Pengar saknas till underhåll av järnvägen, säkerheten kan inte garanteras och en…