Idag presenterades det förslag som Hälso- och sjukvårdsnämnden imorgon ska besluta om som innebär att fyra vårdcentraler i Lindesbergs kommun kommer bli en. Foto: Ann-Louise Larsson

Idag avgörs vårdcentralernas framtid

Idag avgörs framtiden för vårdcentralerna i Storå, Frövi och Fellingsbro. Det förslag som regionen lagt fram innebär att Lindesbergs kommun endast kommer ha en fullvärdig vårdcentral med placering i Lindesberg och tre mottagningar med ett mindre vårdutbud än idag ute i kommunen.

Förslaget har varit omdiskuterat sedan det presenterades för första gången och inte minst i Storå har invånarna protesterat med 2 300 namnunderskrifter som överlämnades så sent som förra veckan. De äldre oroar sig för många och långa resor för att få sitt vårdbehov tillgodosett och för att träffa läkare kan Storåborna behöva att ta sig till Lindesberg från och med i höst.

Men det kommer också att finnas möjlighet för viss läkarvård i Storå på begränsade tider.

– Tanken är inte att vården ska försvinna där den är idag, men den kommer att komma i en annan form än vad vi har idag, säger vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden Jenny Steen (S).

– Ett tufft beslut men ett beslut som är nödvändigt att ta, fortsätter hon.

Personal ska inte sägas upp utan kommer istället att arbeta på andra enheter i regionen. Läkarna i Storå kommer exempelvis att tillhöra Lindesbergs vårdcentral. Totalt ska personalomflyttningar och lokalminskningar ge effektiviseringar och besparingar på 5,5 miljoner årligen enligt förslaget.

Enligt Behcet Barsom, Hälso och sjukvårdsnämndens ordförande (KD) är det dock inte ekonomin som är grundorsaken till förändringen utan kompetensbrist och att långsiktigt säkerställa en god och jämlik vård till alla länsbor.

– Jag är trygg i att det här kommer att bli bra, inte alls orolig, säger Behcet Barsom.

Ulrica Vidfelt, verksamhetschef för vårdcentralerna i norra länet, ser inga risker för patientsäkerheten med den nya organisationen.

– Vi blir mindre sårbara med en mer flexibel organisation så tvärtom kan det öka patientsäkerheten, menar hon

– Konkret innebär det att bor man i Storå kan man få åka till Lindesberg för att träffa läkare, precis som vid ett sjukhusbesök, fortsätter hon.

Funktioner som blir kvar i Storå är en disitriktssjuksköterskemotagning med bedömning, hud- och sårvård, öronspolning, provtagning och vaccination bland annat samt diabetes, astma/KOL-mottagning.

Förändringarna föreslås träda i kraft den 30 augusti i år om förslaget röstas igenom vid morgondagens sammanträde.