För både familjen Karlsson-Appelgren och Franzén har ett tungt argument för att bo och leva i Sannahed varit skolan. Foto: Sofie Isaksson
F-3-läraren Rasmus Detlofsson har blandade känslor efter nedläggningsbeslutet. Foto: Sofie Isaksson
Caroline Sars med dottern Allie Sars tycker det är tråkigt att Lillheden ska läggas ner. Nu får Allie börja förskoleklass någon annanstans. Foto: Sofie Isaksson
Johan Appelgren. Foto: Sofie Isaksson
Från och med hösten 2025 finns det bara förskola kvar i Sannahed. Foto: Sofie Isaksson
Allie Sars går på Lillhedens förskola, som inte berörs av nedläggningen. Foto: Sofie Isaksson
Alexander Franzén med sonen Elliott. Foto: Sofie Isaksson
Elliot Franzén med pappa Alexander längst till höger, samt Klara och Elsa Karlsson med pappa Johan Appelgren är upprörda över beslutet att lägga ner Lillheden. Foto: Sofie Isaksson
Elliot Franzén med pappa Alexander längst till höger, samt Klara och Elsa Karlsson med pappa Johan Appelgren är upprörda över beslutet att lägga ner Lillheden. Foto: Sofie Isaksson
Lillhedens förskola berörs inte av nedläggningen. Foto: Sofie Isaksson

Hårt slag för bygdens barnfamiljer

Ett hårt slag mot Sannaheds barnfamiljer. Så känner småbarnsföräldrarna Alexander Franzén och Johan Appelgren som båda har barn på Lillhedens skola som från och med läsåret 2024/2025 kommer att läggas ner. – Vi valde att flytta till Sannahed mycket tack vare att det fanns en skola här, säger Alexander Franzén.

Lillhedens skola i Sannahed läggs ner efter läsåret 2024/2025. 28 elever berörs och erbjuds plats på Tallängens skola i Hällabrottet från och med höstterminen 2025. Inga nya elever tas in på Lillhedens skola vid höstterminens start, däremot kommer de som redan går där få gå kvar ytterligare ett läsår.

– Vi har inte klarat av att leverera en likvärdig skola i Lillheden, säger Veronica Ulfgren, S, ordförande för nämnden för livslångt lärande i Kumla kommun.

Nytt policybeslut

Beslutet om nedläggning grundar sig bland annat i kommunens nya policy att låg- och mellanstadieskolor bör ha minst två parallella klasser med ungefär 25 elever i varje klass.

Just detta är något som Alexander Franzén, pappa till Elliot Franzén 5 år, är mycket kritisk till.

– Det finns mer tid för varje barn i en mindre klass. Jag fick själv inte den hjälp jag behövde i skolan när jag växte upp och jag gick i en större klass. Skolan var mycket viktig för oss när vi tog beslutet att flytta ut till Sannahed, säger han.

Familjen har bott här i fyra år och trivs med gemenskapen i samhället där ”alla-känner-alla”.

– Vi har inte bestämt hur vi ska göra med skolval ännu, vi vill ju att han ska få gå med sina kompisar men samtidigt är Hällabrottet helt fel håll för mig och sambon som jobbar i Kumla och Örebro, säger han.

En som bestämt sig för att inte välja den anvisade skolan i Hällabrottet är Johan Appelgren, pappa till Klara Karlsson, 7 år och Elsa Karlsson, 5 år.

– Vi tänker inte spela politikerna i händerna och välja den anvisade skolan, säger han.

Han och framförallt sambon är engagerade i den föräldragrupp som har startats med anledning av skolnedläggningen. Han är kritisk mot kommunens utredning och att inte oppositionspartierna bjudits in till det möte som föräldrarna hade med politikerna nyligen.

– Vilka fler skolor kommer att försvinna? Det är inte många av kommunens skolor som kan leva upp till kraven med minst 50 barn i varje årskurs. Vi har ju valt att bo här av en anledning och det är bland annat en liten familjär skola, säger han.

Har ni övervägt att flytta härifrån?

– Det har vi inte gjort, men det kommer ju inte gynna inflyttningen att skolan försvinner, säger Johan Appelgren.

– Jag kan tänka mig att flytta – men man oroas ju för att det kommer dra ner fastighetsvärdet också om vi skulle bestämma oss för att sälja, inflikar Alexander Franzén.

Svårigheten att locka behöriga lärare till en liten skola är ett argumentet som kommunen trycker på i nedläggningsbeslutet.

F-3-läraren Rasmus Detlofsson, som arbetat på skolan sedan förra läsåret, sökte sig hit just för att få arbeta på en mindre skola med mer tid till varje barn. Han är behörig lärare.

– Det är till exempel lättare att förebygga och agera tidigt innan problemen blivit för stora i en liten barngrupp, säger han.

Tidigare har han arbetat på större skolor i Örebro och Kumla och ser många goda fördelar med mindre enheter.

– Det är blandade känslor just nu. Jag förstår ju samtidigt att det kan vara svårt med ekonomin på en sådan här liten enhet.

Vad kommer hända för din del nu?

– Jag har inte hunnit ha möte med ledningen ännu men vi som är fast anställda kommer erbjudas andra tjänster. Min tanke är att jag ska jobba kvar så länge eleverna är kvar här.

Har ni hunnit prata med eleverna ännu?

– Vi har inte pratat om det i klassen, men många har pratat om det hemma. Jag har inte fått några indikationer om att barnen är oroliga. Det är ingen som har kommit till mig och det tror jag att de hade gjort om det hade varit oroliga. Det är bra att beslutet togs i så pass god tid, det finns tid till förberedelser, säger han.

Om fler skolor i kommunen på sikt kommer att avvecklas är oklart.

– Vi börjar med Lillheden och ser till att avvecklingen där går smidigt och tryggt för alla. Sedan får vi fortsätta processen och se om det är fler enheter där vi inte lever upp till vårt uppdrag. Men det är ingen mer skola som är aktuell att avveckla i dagsläget, säger Veronica Ulfgren.

Inte heller förskolan i Sannahed hotas av nedläggning. Den ses som en viktig enhet för kommunen och kommer att finnas kvar.

Relaterade artiklar:

Oppositionen emot nedläggningsbeslutet (2024-02-01)