”Brukarna har blivit lugnare”

Kontinuitet där siffran ska vara så låg som möjligt. Det gäller för hemtjänsten i Nora och betyder att brukarna ska få besök av samma personal…