LRF lyfter rödlisteproblematik

LRF:s lokalavdelning i Karlskoga har skrivit en motion till riksförundstämman för att lyfta problematiken med rödlistade arter, exempelvis orkidén knärot, som ställer till det för…