De vill samverka för norra Örebros bästa

Den 29 maj bjuder Arbetsgruppen för utveckling av Ölmbrotorp in till ett uppstartsmöte för en samverkarförening för Örebro kommuns norra delar. Tanken är att väcka…