Höga flöden dränker markerna

Höga flöden har gjort att vatten vällt in över vallarna från Hjälmaren och Kvismare kanal. Åkermarken som ligger nedanför Egebyåsen är översvämmade. – Vi har…