De går sina egna vägar för att hitta nya betesmarker

Konkurrensen om arrendemarken är hård. Det är en av anledningarna till att lantbrukarna Edla och Joakim Andersson satsat på att återta och öppna upp igenvuxna…