Bild från Kronobergets vindpark i Lekeberg. Foto: SR Energy

Samråd för vindpark i Vretstorp

Den 15 maj startar samrådsutställning för Vindpark Grimsten i Vretstorps Folkets Hus.

SR Energy utreder möjligheten för projektet Vindpark Grimsten, ungefär sex kilometer nordöst om Laxå centralort, i Lekebergs, Laxå och Hallsbergs kommuner i Örebro län. Projektområdet är indelat i en nordlig och sydlig del som tillsammans maximalt kan rymma 22 vindkraftverk med en totalhöjd om max 270 meter. Sveaskog och Häradsskog är markägare i området.

Ett samrådsunderlag har tagits fram för att beskriva den föreslagna vindparken samt den förutsedda omgivningspåverkan. En ansökan om tillstånd enligt miljöbalken kommer att tas fram och planeras att lämnas till Miljöprövningsdelegationen vid Örebro län under vintern 2024/2025.