Göstas får medaljer för sitt arbete med järnväg och hytta

Gösta Tegner har under många år varit kassör i stiftelsen Nora järnvägsmuseum och veteranjärnväg, NJOV. Under en ceremoni i förvaltargården i Gamla Pershyttans bergsmansby fick…