”Bussen ska inte hindra från att gå gymnasiet”

Inom Sydnärkes utbildningsförbund pågår kartläggning och arbete för att säkerställa att alla elever kan ta sig till sin utbildning, även när ett antal busslinjer på…