Lång väntan på årets sjösättning

Trots kylan har en del hunnit förbereda båten för sommar och väntar otåligt på att få lägga den i Hjälmaren.