Bidrag till kyrkounderhåll

Ett nytt brandlarm ska installeras i Birgittakyrkan, Olshammar. Foto: arkiv/Björn palmqvist
Textstorlek:

Kyrkliga församlingar i den södra delen av länet tilldelas pengar av Strängnäs stift avsedda för underhåll av olika slag.
Det handlar bland annat om brandlarm, konservering av textilier samt olika renoveringar och yttre fastighetsunderhåll på byggnadernas tak och fasader.

Strängnäs stift, som bland annat har ansvar över församlingar i Örebro län, har fördelat 9,9 miljoner kronor avsedda för underhåll av kyrkor under nästa år.

Det är ur medel som staten varje år ger Svenska kyrkan som kyrkoantikvarisk ersättning.

Strängnäs stift ansökte om 45,7 miljoner kronor men tilldelades långt mycket mindre, 27,8 miljoner.

Stiftet har nu fördelat de 9,9 miljoner som församlingarna i Örebro län erhåller till olika underhållsprojekt.

Birgittakyrkan i Olshammar får 63 000 kronor för installation av brandlarm.

Brandlarm ska också höja säkerheten i Hammars kyrka och bidraget dit blir 70 000 kronor.

I båda fallen handlar det om förbättringsåtgärder av larmen och att man efter sammanslagningen av församlingarna får samma system i båda kyrkorna, vilket även underlättar för vaktmästarnas insats om det händer något.

– Vi vill hetl enkelt säkra upp för att vi är rädda om de gamla kulturhistoriska byggnaderna och att larmen går direkt till räddningsstjänsten, berättar Patrick Mogren, fastighetsansvarig i Askersund-Hammars församling.

När det gäller kyrkorna i Lerbäck och Snavlunda så ska de tilldelade medlen användas för renovering samt konservering av kyrkornas textilier.

Till det får Lerbäck 66 000 kronor och Snavlunda 61 000 kronor.

– Man måste se över inventarier som kommit till kyrkan före 1968 och som går in under kulturminneslagen. Vi följer den vård och underhållsplan vi satt upp, förklarar Anders Björkegren i Lerbäck-Snavlunda pastorat.

Kyrkårådet har fattat beslut om att det nu är dags att se över kyrkans textilier, och det är just till detta ändamål man nu ska använda de beviljade pengarna.

– Textilierna skickas iväg till ett företag specialiserat inom området och det handlar då om rengöring/tvätt och konservering. Allt sker under antikvarisk bevakning, berättar Anders Björkegren.

Kumla kyrka får 813 000 kronor för utvändig rengöring och renovering av väggar och tak.

I Knista församling ska göras en klimatutredning i samtliga fem kyrkor och till det beviljas man 125 000 kronor. 115 000 kronor tilldelas Kräcklinge kyrka för renovering av fasader.

Högsta beloppet i länet inför nästa år gäller projektet med fasadrenovering av Örebro gamla krematorium på Norra kyrkogården som ges ett bidrag på drygt 2,8 miljoner kronor.