”Vi är beroende av vad Trump tar för beslut”

Sten Tolgfors, tidigare både handels- och försvarsminister, oroas över Sveriges säkerhetspolitiska läge. Länsposten träffade honom under Litteraturens lördag i Örebro. Foto: Rolf Johnsson​
Textstorlek:

​Sten Tolgfors, försvarsminister 2007-2012, har skrivit en bok där han tar ställning för ett svenskt ja till Nato.
– Vi är egentligen med. Bara själva medlemskapet som fattas.

För Sten Tolgfors, 50 år, tidigare både Åmålsbo och Örebroare, så är Nacka nu hans nya hemvist. Politiken har han lämnat bakom sig.

Han är numera delägare i en konsultfirma, som under hans tid växt från sex till trettio personer, och som arbetar med samhällsanalys. Lobbyister, om man så vill.

– Det handlar om företag och organisationer som vill förstå vad som händer i omvärlden, för att de ska kunna agera rätt. Där arbetar jag med att försöka blicka in i framtiden och svara på frågan ”Vart är vi på väg?”.

Och det är i det ljuset man ska se den bok som en tjänstledig Sten Tolgfors skrivit: Sverige i Nato. Boken släpptes i september 2016.

Och det är förstås ingen tvekan om var han står.

– Vi är egentligen redan med i Nato. Det är bara medlemskapet som fattas. Hela alliansen är för medlemskap numera, sedan Centern och Kristdemokraterna ändrat uppfattning. I riksdagen är det 138 för 141 emot och resten som väljer en tredje väg.

– Även Socialdemokraterna har ställt sig så nära Nato man kan, utan att ha rösträtt i försvarsalliansen.

Sten Tolgfors menar att det är ett säkerhetspolitiskt skärpt läge, numera.

Vår region räknas till de så kallade ”hotspots”, alltså de områden i världen som är särskilt utsatta för en eventuell framtida konflikt.

– Vi har ju varit bara en nysning från att incidenter inträffat, där flygvapnet varit involverat.

Tolgfors menar att vi lovat hjälpa andra länder som utsätts för hot eller aggression. Då förutsätter vi att få hjälp också. Men vi är som sagt inte med i Nato, så…

– Vi är ensidigt beroende av Trumps välvilja i framtiden. Eftersom vi inte har Nato-medlemskap så är vi beroende av vad Trump tar för beslut.

– Det är den starkes välvilja som råder, när det gäller hjälp till ett bilateralt land. Trump har också, oroande, sagt att han ska säga upp handelsavtal.

Tolgfors menar att vår alliansfrihet är borta sedan 25 år tillbaka, men att folk inte känner till det. Under 25 års tid har neutralitetspolitikens motsats utvecklats.

Enligt Tolgfors kommer Sverige inte att vara passivt om andra EU-länder drabbas av sådant som utgör hot mot samhället. Sedan 2009 finns ett riksdagsbeslut om solidaritetspolitik på olika sätt, exempelvis vad gäller att bekämpa brottslighet och yttre aggression. Och det är här som Tolgfors vill ha folkbildning i den här frågan.

Bildning och debatt. Detta innan det, som han säger, är för sent att kunna försvara sig.

– Därför tog jag tjänstledigt för att skriva boken. Jag har försökt ge en berättelse inifrån.

– Jag känner en stor oro för vad som händer i världen. Se på Rysslands annektering av Krim. Se på Brexit. Se på valet av Trump. Det känns som att demokratin är hotad. Det säkerhetstänk vi trodde var evigt, är hotat.

– Jag ser hur desinformation kommer in över landet och vår politiska och värdemässiga sammanhållning i västvärlden är hotad.

Tolgfors vill se att vi samlas kring våra demokratiska grundvärderingar. Men han ser också gärna att fler skriver böcker om det här så att vi får hans efterlysta debatt.

– Debatt är en av styrkorna i en demokrati. Den friheten ska vi slå vakt om.

Men alla är förstås inte för Nato-medlemskap.

På vår fråga vad han då tycker om de åsikter som framförs mot Nato-medlemskap, svarar han:

– Jag tror inte man kan klappa vargen snäll. Det fungerar inte, när vi nu ser hur Ryssland utmanar den säkerhetsstruktur som vi byggt upp tillsammans efter kalla kriget.

– Men tillsammans med 28-29 andra länder kan vi hantera en eskalering på rätt sätt, och med denna fråga i fokus: hur ska vi stärka närskyddet? Vi har också en solidaritetspolitik inom EU att bygga på, glöm inte den.