Utställning av textila alster

Textstorlek:
Annons:
VIBY I samband med hembygdsgårdens dag på söndag, klockan 14-16.30, passar textilgruppen i Viby hembygdsförening på att visa broderade bonader från olika tidsepoker. Utställningen går under tubriken ”När väggarna talar” och presenteras klockan 15. Lotterier, tipspromenad och kaffeservering är andra inslag under eftermiddagen.
Annons: