Utställning av textila alster

Textstorlek:
VIBY I samband med hembygdsgårdens dag på söndag, klockan 14-16.30, passar textilgruppen i Viby hembygdsförening på att visa broderade bonader från olika tidsepoker. Utställningen går under tubriken ”När väggarna talar” och presenteras klockan 15. Lotterier, tipspromenad och kaffeservering är andra inslag under eftermiddagen.