Avtalet med Attendo i Rynninge upphör

Det är den här byggnaden, i Rynningeviken, som avtalet gäller.

Textstorlek:

31 mars upphör avtalet mellan Region Örebro län och Attendo att gälla.
Vårdplatserna där behövs inte längre.

Det var inte så värst länge sedan som regionen skrev på ett avtal som i ett trängt läge gav tillgång till ett antal extra vårdplatser hos Attendo i Rynningeviken. Dåvarande sjukhusledningen, uttryckte för Länsposten en lättnad över att platsbristen på USÖ akut kunde lösas på det här sättet, under ett övergångsskede.

Dit skickades utskrivningsklara patienter, för att lätta på platstrycket på USÖ. Patienterna fick tillbringa en tid i Attendos lokaler, i väntan på kommunal vård.

Men nu förlänger alltså inte regionen avtalet. Enligt regionen har det fungerat väl, men avsikten var redan från start att det skulle vara en tillfällig lösning.

Beläggningen i Rynninge har varit betydligt lägre den senaste tiden, sedan kommunen effektivare möjliggjort hemgång för patienter som är utskrivningsklara. Från en snittbeläggning på 90 procent, till 30 nu i mars.

Oppositionsrådet Torbjön Ahlin (C) säger till Länsposten:

– Vi har fått besked om att kommunerna har platser. Behovet föreligger inte att nyttja Attendo. Så det är väl bra, om kommunerna nu hinner ta om de sina.

Oppositionsrådet Anna Ågerfalk (L) till Länsposten:

–  Jag tycker för det första att det behövs en noggrann uppföljning, så att patienterna nu inte kommer i kläm.

– För det andra kommer mellanvårdsplatser att behövas även i framtiden. Så även här måste vi ha koll, och följa upp noga.