90 år med Sveriges Radio

Textstorlek:

​Sedan 1925 har vi kunnat lyssna på radio i Sverige, då AB Radiotjänst startade sina sändningar. Det skedde i en kanal, några timmar varje kväll. Ägare var tidningarna, nyhetsbyrån TT och radioindustrin.

Som man kan se på bilderna här ovan så behövdes i början hörlurar för att kunna lyssna på radio. Var man många i familjen blev det således till att införskaffa flera hörlurar. Den vanliga radion med inbyggd högtalare blev gängse först på 30-talet.

För några veckor sedan skrev vi om Maud Johansson i Latorp och hennes sedan länge bortgångne släkting Berndt Selin. Han hade bland annat efterlämnat ett vykortsalbum, men också en radiolicens från 1925, alltså från debutåret. Att vykort bevarats genom åren är förståeligt, men vem har en sådan gammal radiolicens i sin ägo 2015? Förutom Maud, då.

Det mest fascinerande med licensen är faktiskt baksidan. Där ser man att det inte bara var att köpa sig en radio. Ja, så sade man förresten inte i början. Den korrekta benämningen var radiomottagningsapparat, eller mottagningsapparaten.

På hela tolv punkter fick man utförliga direktiv om hur radion och lyssnandet skulle skötas. Under den fjärde kunde läsas att man tydligen kunde få in telegraf- och telefonmeddelanden. Dessa fick inte föras vidare. Särskilt inte om sändningen gick ut på allmän plats. För man kunde nämligen koppla radion till en högtalare, mot viss tilläggslicens som framgick av punkt åtta. Denna särskilda avgift skulle också betalas till Telegrafstyrelsen.

Till denna myndighet skulle också anmälas om man ville ta med sig mottagningsapparaten till annan adress. Detta för att telegrafombudet när som helst skulle kunna göra en inspektion av apparaturen. Men man kan tänka sig att det i många familjer svävade ett spänningens skimmer över den fantastiska nymodigheten och att man säkerligen stavade sig igenom varenda punkt av anvisningen på baksidan av licensen.

Sven Jerring hette den förste hallåmannen, som också på hösten startade programmet Barnens brevlåda. Det blev en riktig långkörare som sändes till 1972. År 1929 var det debut för den första kvinnliga hallåmannen, Margareta de Geer. Morgongymnastiken leddes av kapten Bertil Uggla.