Pengar till föreningsliv

Ungdomsidrotten hör till det som stöttas med regionpengar. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Länets föreningsliv får dela på 46 miljoner kronor i år, från Region Örebro län.

Det är nu klart hur regionen ska fördela pengarna till länets föreningsliv under året.

Det handlar om kulturföreningar, ungdomsföreningar, studieförbund, idrottsrörelse, pensionärsorganisationer, trafiksäkerhetsorganisationer och sociala stödorganisationer.

Tillsammans får de dela på runt 46 miljoner kronor i verksamhetsbidrag.

Ambitionen hos den nya majoriteten (S+C+KD) är att fler personer i länet ska bli delaktiga i ett brett kulturliv. Föreningslivet ska skapa regionala mervärden.

Studieförbunden får nästan 20 miljoner. Länets idrottsförbund med Idrottsutbildarna får nästan åtta miljoner. Pensionärsorganisationerna får runt en miljon.

För unga arrangörer har 380.000 kronor avsatts i det som heter ”Ung peng”.

I en presskommentar säger regionrådet Torbjörn Ahlin (C)):

– Vårt stöd till föreningslivet förstärker kulturens spridning i hela länet.

Eva-Lena Jansson (S):

– Alla organisationer som får bidrag ska vila på en demokratisk grund.