Skogsinrikningen på Kvinnersta räddad

Textstorlek:

Nu står det klart att det även denna höst blir en skogsinriktning på Kvinnerstaskolan. Efter niondeklassarnas första sökomgång hade skolan på tok för få elever till framför allt naturbruksprogrammets skogsinriktning.

Men när andra sökomgången och andrahandsvalen nu kommit in står det klart att man fått ihop nio sökande. Gymnasienämnden belsutade tidigare i våras att åtta sökande var undre gräns.

– Klart jag är glad och lättad i dag att skogsinriktningen på naturbruksprogrammet kan fortsätta, för branschen behöver välutbildad arbetskraft, säger Per-Åke Sörman (c), gymnasienämndens ordförande i Örebro kommun, som är skolans huvudman.