Bokstavligt talat

Textstorlek:

 Språk är en fantastisk uppfinning, språket gör att vi kan kommunicera, berätta, utbyta idéer och känslor. Vilket språk du talar beror på kulturella och geografiska skillnader och människor utvecklar sedan dialektala och regionala skillnader. De europeiska stormakternas kolonisation av världen fick spridning på de egna språken långt bort från det egna landet som till viss del fick språkets naturlagar att komma på undantag.

  I vissa språk uttalas alla bokstäver medan andra till exempel franskan inte använder sig av alla bokstäver i orden när de uttalar ett ord vilket kan vara något förvillande för oss bokstavstrogna svenskar. Gemensamt för många språk, om inte alla, är att de har en del uttryck som om man tog dom bokstavligt skulle vara väldigt märkliga. Det är uttryck av den här sorten som är så svåra att lära sig när man lära sig ett nytt språk. Det kräver många års träning och man bör tillbringa många år i det språkets omgivning och låta språket skölja över en för att lära sig alla dessa uttryck.

Svenska språket är inget undantag och inte alla gånger förstår vi ursprung och bakgrund själva utan vi bara använder dessa ord och uttryck. Hur skall det då inte vara för alla dem som har sitt ursprung i andra språk eller för den uppväxande generationen som mest verkar vara intresserad av sociala medier. Mediala ungdomar som i sin tur skapat ett eget språk, ett förkortat språk  för att få rum i telefoner och paddor med många engelska influenser.

  Ta ordet vardagsrum till exempel. Är det ett rum för var dag, eller ett rum för veckans fem vardagar. Nej, istället är det ett namn för bostadens finaste rum som är till för helgdagar och finare bjudningar. Hur förvillande måste inte det vara och därför använder många ordet finrum nu för tiden.

När mina föräldrar bjöd in vänner och bekanta på fest eller kaffe och sju sorters kakor sa de alltid att de skulle bjuda hem främmande. Eftersom de var ganska dialektala mina  föräldrar så bjöd de hem främmat. Men oavsett det eller inte, så bjuder man inte hem främlingar utan oftast är det några man känner och gillar. Visst är det en märklighet, men det har säkert en rimlig och logisk förklaring. I sammanhanget behövde säkert en och annan främmande besöka badrummet. Jag behöver gå på toaletten, jovisst men vi går väl till toaletten. Har aldrig hört talas om någon som går på toaletten, inte mycket utrymme och uppenbar halkrisk och att bli våt om fötterna.

Nu för att få saker gjorda så behöver man ligga på, vilket betyder påverka genom att tjata och vara ivrig att få saker gjorda. Det har inte något att göra med var man ligger, över, under eller på.

Språket är härligt, men kan vara en stor utmaning. Detta att kunna fler språk ger olika dimensioner till dig som människa. Språk kan både förena och söndra. Den som har språket har många fördelar. Den som har språk har makt. Jag hoppas vi kan dela på de två då kommer vi att leva i en bättre värld.