Välbesökt utgrävning

Textstorlek:

I Nalavi i Västernärke finns ett av länets största gravfält från järnåldern. I förra veckan undersöktes några av de drygt 200 gravarna.

I trakten runt Nalavi finns flera så kallade drumliner, en landform som ofta innehåller mycket morän, men även grus och bergrund. Här kan landskapet bjuda på flera sevärdheter, både natursköna ängar som Broby äng, men även Nalavi gravfält, med 209 gravar.

De senaste åren har några av gravarna blivit lite naggade i kanten. Eftersom vägen här är ganska smal så har traktorer och snöröjare gått in och fasat av gravarnas kanter.

För två år sedan så grävde man dessutom upp marken för att lägga ner kablar. Alla dessa ingrepp har därför föranlett en utgrävning av de aktuella gravarna. På uppdrag av länsstyrelsen i Örebro län har Arkeologgruppen tagit sig an några gravar.

Martin Edlund på Länsmuseet kunde under förra veckan berätta om vad som hittats. För besökarna kunde han också visa upp en del fynd, som hårnålar, pärlspridare och kammar.

– Man tänkte sig att den döde kunde ha användning för dessa saker i sitt nya rike, nämnde han.

Dessutom har man hittat skärvor av skålar där den dödes ben låg. Kropparna brändes innan Kristendomens nya sedvänjor tog vid.

– Gravarna är från både äldre och yngre järnålder. Den äldre gick från 500 år före Kristus till 500 år efter. Den yngre från 500 år efter Kristus till vikingatid kring 1050.

De utgrävda gravarna gränsar till ett gammalt torp där det finns ännu fler gravar. När torpet kom till på 1800-talet fanns ännu inga restriktioner att man inte fick uppföra byggnader på gravfält.

– Man slog upp sina bopålar där det fanns bra jordmån, helt enkelt.

Att det sedan blev på ett gravfält var av ringa betydelse, tyckte man då. Det skulle ju aldrig få förekomma idag.

Martin fick olika frågor av åhörarna i publiken. En av dem löd så här:

När upphörde man att placera föremål i gravarna?

– Det finns ingen exakt tidpunkt för det. Och förresten förekommer det ju fortfarande. Det händer att den döde får med sig några av sina favoritsaker. I framtiden kommer de förmodligen hitta både mobiltelefoner, Ipads och bärbara datorer i gravarna.