Inget förbud mot bevattning – än

Det behövs mer av den här varan - regnvatten. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Nej, Örebro kommun inför inte något bevattningsförbud i nuläget. Men uppmanar till försiktighet med vattenförbrukningen.

Att det är torrt har inte undgått någon, och många minns också bevattningsförbudet i Örebro kommun för ungefär två år sedan.

Men trots torkan och den långvariga värmeböljan så inför inte kommunen något bevattningsförbud.

Däremot bevakas vattennivåerna hela tiden och även de tre sjöarna som fyller på Svartån.

Kommunen går nu ut med en skrivelse till kommuninvånarna och uppmanar till försiktighet med förbrukningen.

Det gäller inte minst kommunens ytterområden, alltså landsbygden. En specifik vädjan riktas till de som bor i Kilsmo, Breven, Anstorp, Flåten, Närkes Kil och Glanshammar.

Om värmen fortsätter så är det främst i nämnda områden som det kan bli aktuellt med bevattningsförbud.

Kommunen föregår med gott exempel och vattnar parker och planteringar med vatten direkt från Svartån.

Det finns även en vädjan till idrottsföreningarna att inte vattna fotbollsplanerna mer än absolut nödvändig.

Några vattentips i värmen.

1. Ställ en kanna vatten i kylen istället för att låta kranen rinna tills det blir kallt.

2. Stäng av vattnet när du tvålar in dig i duschen.

3. Ta om möjligt vara på regnvattnet.

4. Undvik att tvätta bilen.