Samtalskväll om dammar

Textstorlek:
ÖREBRO. Flera dammar i länet kan komma att rivas om naturvårdande instansers förslag går igenom. Något som fått kritik eftersom det skulle förstöra och förändra delar av lokala kulturmiljöer.
Därför bjuder Örebro läns museum och Örebro läns hembygdsförbund in alla intresserade till en samtalskväll i museets hörsal den 4 maj klockan 18. Anmälan om deltagande görs till hembygdskonsulent charlott.torgen@olm.se
Biologisk mångfald och ett levande kulturarv är rubriken till det man hoppas ska bli ett konstruktivt samtal kring problematiken.
Medverkar gör bland annat representanter från länsstyrelsen, museet, Sveriges hembygdsförbund samt Urban Pettersson, konsulent som inventert vattendrag i bland annat Örebro län.