Stadsarkivet fyller 50 år

Delar ur Stadsarkivets personal, stående: Ingmarie Wiggh, Anna Kihlgren och Dan Lundh. Sittande: Marie Esplund - Lynn och Stefan Nilsson. Foto: GÖRAN LINDHÉ
Textstorlek:

ÖREBRO Under ett halvt sekel har Stadsarkivet funnits och man står nu beredd att möta framtiden för minst ytterligare 50 år. Själva jubileet kommer hållas vecka 48, i slutet av november.

– Då kommer vi ha speciella aktiviteter för allmänheten, men även för de kommunala tjänstemän som jobbar med arkiv, säger Ingmarie Wiggh, den femte stadsarkivarien genom åren.

De tidigare har varit: Göran Behre, Torbjörn Kjölstad, Anne-Marie Fällström och Conny Tiderman. Alltså i snitt en per decennium, även om Ingmarie varit längre.

I vintras skrev vi här i Länsposten om Stadsarkivets bok med anledning av stadens 750-årsjubileum. I slutet av året kommer man med ytterligare ett boksläpp. Denna gång med anledning av Stadsarkivets 50-åriga historia.

– Boken ”Eviga livet i arkivet” kommer innehålla mer text än förra gången. Det blir 50 artiklar om Örebros historia, alltså en för varje år. Men bilder kommer inte heller saknas, minst en per uppslag, informerar Stefan Nilsson på Stadsarkivet.

Samtidigt rustar Stadsarkivet för framtidens arkiv, som kommer se mycket mer annorlunda ut än under de nu gångna 50 åren.

Arkiven har under de senaste decennierna klivit in i dataåldern. Sedan bara något år har Stadsarkivet anställt en ny IT-arkivarie, Dan Lundh.

– För arkiven innebär det stora omvälvningar. Det gäller att bevara den digitala informationen i rätt format för att säkra den för framtiden. Jämfört med pappersdokument blir de stora fördelarna bättre tillgänglighet och sökbarhet.

Genom digitalisering av pappershandlingar blir det mindre slitage och mindre risk att de försvinner av olika anledningar, som till exempel brand eller stöld. Nackdelen blir väl att man går miste om den där speciellt charmiga papperslukten av gamla handlingar.

– Kanske kan man i framtiden lägga till en doftfunktion i datorn, säger Stefan och skrattar.

Datoriseringen har alltså hållit på ett bra tag och han visar en historik över utvecklingen. Här är bara några milstolpar: Digitaliserat bildarkiv 1993, hemsida 1997, digitalisering av film 2004, digitalisering av dokument 2008, bildarkiv på webben 2009, dokumentarkiv på webben 2013 och Facebook 2013.

– Vi har märkt ett otroligt intresse för vårt bildarkiv på nätet. Vi fyller på det två gånger per år och nästa gång blir i december med ytterligare ett 1 000-tal bilder.

Det är många som också kommenterar bilderna, berättar Marie Esplund – Lynn, ansvarig för bildarkivet.

Totalt finns i Stadsarkivets digitala arkiv två miljoner dokument, som utgörs av både text och bilder.

På skärmen i Stadsarkivets forskarsal kan man läsa slutorden ”Arkiv ska användas, det är därför de finns till”.