Kartläggning av statlig service

Textstorlek:

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga statlig service i länen. Länsstyrelsen i Örebro län ska samordna arbetet och det ska ledas av länsrådet Anna Olofsson.

– I våra kontakter med kommuner, företag och civilsamhälle så är det en återkommande fråga om att statliga myndigheter behöver vara mer närvarande även i mindre kommuner och centralorter. Det är glädjande att detta är en prioriterad fråga för regeringen, säger landshövding Maria Larsson.