Hjälmaren kan bli Sveriges nya biosfärområde

Örebro kommun vill göra Hjälmaren till Sveriges bästa biosfärområde. Ett biosfärområde är en resurssatt modell där det blir möjligt för myndigheter, näringsliv och civilsamhälle att…