16 studieplatser och två kursstarter för servicereseförare. Foto: Region Örebro län

Ny utbildning ska rädda förarbrist

Region Örebro län har tillsammans med Yrkesutbildningcenter, Örebro kommun, tagit fram en ny utbildning till servicereseförare för att råda bot på förarbristen till Länstrafikens serviceresor.

Örebro kommun är huvudman för utbildningen som görs i samverkan med Region Örebro län och utförare av serviceresor inom Länstrafiken.

– Det finns 16 studieplatser, vi erbjuder praktik och chansen att få ett jobb efter avslutad utbildning är stor, säger Klas Brynte, tillförordnad enhetschef för Länstrafiken Serviceresor i Region Örebro län i en pressinfo.

Utbildningen är 17 veckor och deltagarna som klarar de teoretiska- och praktiska proven får både taxikort och serviceförarcertifikat.

En servicereseförare kör bland annat färdtjänst och sjukresor, men utför även andra typer av resor som exempelvis skolskjuts och närtrafik.

Med en riktad utbildning hoppas man att jobbet som servicereseförare ska bli mer attraktivt och kunna säkerställa kompetensförsörjningen till ett samhällsviktigt uppdrag.

Kommunen har ihop med regionen planerat för två kursstarter: augusti 2024 och januari 2025. Ansökan kan göras via Örebro kommuns hemsida.

Utbildningen möjliggörs av statsbidrag och är en gymnasial yrkesutbildning för vuxna med språkstödjande insatser.