Stugan som kommer få nytt liv i Sannaheds hembygdsförening

Textstorlek:

På området där Stene brunnsanläggning en gång fanns har det sedan länge stått ett antal gamla stugor. Eftersom marken ska bebyggas med bostäder kommer stugorna försvinna. Men en av dem får ändå uppleva en ny vår.

– Hembygdsföreningen har redan varit där och plockat ner takteglet, och snart ska transporten till Sannahed utföras, säger Lilian Edström på Kumla kommun.

Det är kommunen som kostar på både den besvärliga transporten, och som redan har utfört grundarbetet i Sannahed.

Stugan kommer användas av Kumla – Sannaheds hembygdsförening för att visa historia, både om den forna brunnsanläggningen och militärlivet.

Intill den gamla officersmässen i Sannahed finns redan en stuga som stått vid Stene brunn. Men ursprungligen hade placeringen varit i husarlägret.

Bo i stuga i stället för tält

Under senare hälften av 1800-talet blev det tillåtet för officerare från löjtnants grad att för egna pengar uppföra en stuga på 15 kvadratmeter för att slippa ligga i tält.

När sedan husarerna flyttade till Skövde 1904 köptes dessa stugor av Stene brunn för sina brunnsgäster. Nu blir alltså ytterligare en av stugorna återbördade till området kring Sannahed igen.

Den kommer däremot inte stå bredvid den andra stugan på området.

Den nu flyttade stugan blir placerad vid hembygdsgårdens byggnader, på andra sidan Sannahedsvägen.

De övriga stugorna i Stene lär rivas, eftersom det inte finns någon som är spekulant till dem.