Olika väntetider för cancervård

Väntetiden för cancervård varierar, beroende på var man bor. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Skillnaderna för hur snabbt behandling mot misstänkt cancer ska sättas in, varierar inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.
Det konstaterar Cancerfonden i en rapport.

Skillnaderna inom denna region är stora, menar Cancerfonden, som tittat närmare på de sju sjukvårdsregionerna.

Och precis som i övriga landet så klarar ingen region det nationella målet på 61 dagar för tiden mellan remiss och operation för exempelvis prostatacancer.

Riksgenomsnittet 134 dagar kan jämföras med Sörmland som har 105 dagars väntan. Sörmland ligger därmed bäst till inom regionen.

I Dalarna får man vänta 198 dagar. Det ä r4,5 månader längre än det uppsatta målet.

När det gäller bröstcancer så är målet att 80 procent av kvinnorna opereras inom 28 dagar efter att välgrundad misstanke konstaterats.

Ingen sjukvårdsregion når där målet. Värmland ligger högst med 69 procent. Sörmland sämst med 34 procent.

Vad gäller just Örebro län så ligger siffrorna, förenklat, i mittsegmentet. Sticker inte ut upp eller ner.

Cancerfonden vill nu att så kallade flaskhalsar, som stoppar upp tiderna för behandling, kartläggs. Fonden vill även att regionerna ska lära av varandra.

Ändå, trots väntetiderna, så är svensk cancervård bland de bästa i världen, konstaterar Cancerfonden avslutningsvis.