Storå klimatsmartare

Örebro län blir på flera sätt allt mer klimatsmart. Bilden från ett av vindkraftverken i Mosjö. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Nu kan det så kallade Kliamtklivet summeras för åren 2015 till 2018.
Facit: Koldioxidutsläppen har minskat med 56000 ton per år.

Det är Länsstyrelsen som summerar och nu släpper siffrorna. Och de visar alltså att vi blivit lite klimatsmartare under de här åren.

En minskning med 56.000 ton per år blir, utslaget per dag, 155 ton. Tänk er 15 stora lastbilar som vardera har tio ton som last. Varje dag, i fyra år. Det är mycket koldioxid som sparats in.

Under 2018 är det framförallt biogassatsningarna som sticker ut rejält. Delvis i form av vanlig biogas, men framför allt märks en satsning för tunga transporter på flytande biogas.

Länsstyrelsen konstaterar att en tankstation dessutom nu är under byggnad, Gasum. 50 miljoner kronor är avsatta för utvecklingen av anläggningen i Örebro.

Andra exempel på bidrag till Klimatklivet:

Ett åkeri har fått pengar för del av merkostnaden för fordon som körs med klimatsmarta drivmedel.

Omlastningscentralen i Storå har fått pengar för att kunna lasta om gods till och från Kopparbergs bryggeri, vilket idag sker i Hallsberg.

Energikonverteringar i hyresfastigheter, industrier och lantbrukspannor har också fått stöd av Klimatklivet. Det har även cykelvägen till Degerfors (från Karlskoga) fått.

Slutsats: Örebro län har varit offensiva med att hitta klimatsmarta lösningar.

Klimatklivet har varit en uppskattad stödform där samhället och företag hjälpts åt med att ställa om till ett hållbarare samhälle, konstaterar Länsstyrelsens klimatstrateger.