Problem med Länspostens distribution

Textstorlek:

Det är problem med Länsposten distribution i dag. Tidningar har helt enkelt inte kommit fram till tidningsbuden. Många kommer inte få Länsposten i dag. Vi beklagar detta.

Enligt de uppgifter vi fått fårn tryckeri och dsitributionsföretag kommer de som inte får tidningen i dag få den i morgon.