Bro i Hjortkvarn stängd

Bron via Ågatan i Hjortkvarn stängdes för biltrafik före jul. Risken är stor att den förblir stängd. Foto: Henrik Östensson
Textstorlek:

Några dagar före jul så stängdes plötsligen bron över Hjortkvarnsån vid Ågatan, mitt i Hjortkvarn av. Efter att entreprenörer undersökt bron visade det sig att de pelare som bron vilar på är allvarligt söndervittrade. Risken är nu stor att bron aldrig kommer ersättas, eller repareras.

Den lilla bron går precis ovanpå den kvarndamm där vattennivån i Hjortkvarnsån regleras. Bron är en integrerad del i dammen. Kvarnen finns kvar, men är sedan många decennier nedlagd. Men dammen används fortfarande.

Den lilla bron är en av tre broar som används för att korsa ån som delar byn. En av broarna är den på vilken den stora, mycket trafikerade riksväg 51 passerar byn. Det innebär att det nu bara finns en mindre bro kvar om man inte vill köra ut på riksvägen för att korsa ån.

Det går dock att passera bron gående eller med cykel.

– Det är klart att det påverkar oss som bor här. Det är väl ingen katastrof, men det blir en omväg som påverkar de som rör sig i samhället. Det spär på ett problem som alltid funnits här. Att ån delar orten, säger Ingvar Gustavsson, som bor nära bron.

Det är Boo egendom som har dämningsrätt, det vill säga äger själva dammen. Vem som äger bron är mer oklart, helt klart är dock att gatunätet i orten är en kommunal angelägenhet.

– Vi har gjort en rätt omfattande inventering, undersökning av broar. Det har inte funnits någon riktigt bra inventering av skicket på kommunens broar. Man inventerade dem i tätorterna 2017. Men det behövde göras även på landsbygden. När vi gjorde det på denna bro upptäcktes rätt allvarliga brister. Då tar vi det säkra för det osäkra och stänger, säger Fredrik Brenkle, Hallsbergs kommun.

På Boo Egendom hänvisar Peter Eriksson till kommunen och säger följande:

– Risken är nog tyvärr stor att bron förblir stängd. Även om bron har betydelse för Hjortkvarn är det ju förhållandevis liten trafik. Det finns ju en annan bro, även om den innebär en omväg.

Fredrik Brenkle fortsätter.

– Vi som väghållare har servitut på att använda bron. Exakt vad det innebär vet vi inte riktigt än. Det är mycket gamla överenskommelser och dokument.

Han kan inte svara på om bron kommer rerpareras, eller bytas ut.

– Men det är klart, man måste vara realistisk. Det finns två möjligheter till att korsa ån. Det är en mindre gata, det passerar ingen tung trafik och inga bussar. Det finns nog en del som talar för att bron kommer förbli stängd för fordon. För gående är det dock ingen fara att passera tills vidare. Men det är klart, om inget görs fortsätter förfallet.