27 skolor grönflaggas

Både förskolebarn och skolbarn får lära sig sopsortera och tänka på miljön. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Sex procent, inte fler, av länets skolor är anslutna till Grön Flagg, enligt den ideella organisationen ”Håll Sverige rent”.
Sex procent = 27 skolor.

Medan 35 procent av skolorna och förskolorna i Södermanlands län är anslutna till Grön Flagg, så är alltså betydligt färre det i vårt län.

Det placerar, i det här sammanhanget, länet på 16:e plats av 21 län.

Efter oss har vi länen Kronoberg, Värmland, Jämtland, Gotland och Västerbotten.

Topplänen är Sörmland, Gävleborg och Skåne.

Enigt läroplanen så ska alla skolor och förskolor arbeta för hållbar utveckling. Det är i det sammanhanget som Håll Sverige rent-kampanjen når skolorna.

27 skolor i vårt län är anslutna till Grön Flagg. I hela landet är det 350 skolor och 1650 förskolor.

De skolor som är anslutna till nämnda lärande anses få bättre förutsättningar att arbeta för en hållbar utveckling. I bakgrunden finns också skolornas åtagande att miljöinvolveras i Agenda 2030.

Håll Sverige rent är en obunden och ideell stiftelse.

Grön Flagg ingår i FN:s erkända globala program för lärande för hållbar utveckling.