Ökad pension 2019

Kuvertet som ett par miljoner pensionärer väntar på årligen. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Inkomst- och tilläggspensionen beräknas öka med 1,4 procent nästa år. Detta enligt vad Pensionsmyndigheten nu redovisat till regeringen.

1,4 procent upp alltså från första januari. Räntan på pensionssparares inkomstpensionskonton i nästa orangefärgade kuvert blir 3,1 procent, enligt samma myndighet.

Skillnaden här förklaras av det förskott på inkomstuvecklingen som ingår i beräkningen av inkomstpensionen när den börjar att betalas ut. Det låter krångligt men slutar alltså med ett plus i pensionskuvertets siffror.

Pensionsmyndigheten har beräknat hur pensionen höjs för olika grupper.

1. De flesta pensionärer, runt 1,5 miljoner, har varken garantipension eller bostadstillägg. Dessa får sin pension höjd med 1,4 procent.

2. 400.000 pensionärer med garantipension får en höjning som ligger mellan 1,4 och 2,2 procent.,

3. Cirka 300.000 äldre med ingen eller låg inkomstpension, men som har garantipension och eller bostadstillägg – de får 2,2 procent i ökad pension.

Senare fastställer regeringen inkomstbasbelopp och inkomstindex.

Varje år betalar myndigheten ut runt 300 miljarder kronor i pensioner, fördelade på 2,2 miljoner pensionärer.

800.000 fondbyten görs här årligen. 7,3 miljoner oranga kuvert skickas ut. 1.100 personer jobbar inom myndigheten.